Udskriv

Indmeldelse


Jeg ønsker at blive medlem af Erhvervsklub Køge.
Årskontingent er kr. 1.500.00 ekskl. moms.

Kontakt os på

 

Tlf: 4659 0201


post@ekkoge.dk

 
Persondataloven
I forbindelse med dit medlemskab i Erhvervsklub Køge, udbeder vi os navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt cvr-nr., Disse informationer bruges udelukkende til brug for dit medlemsskab. Informationerne gemmes, så længe man er medlem.

Informationerne bliver ikke på noget tidspunkt overdraget eller solgt til tredjemand.

Som registreret medlem har du/I ret til at få indsigt, gøre indsigelse mod behandling, rette og slette i de data, som er registreret hos Erhvervsklub Køge.

Et registreret medlem/firma kan når som helst trække et samtykke tilbage om behandling af persondata.

Såfremt en registreret person/firma ønsker at klage over vores behandling af vedkommendes persondata kan det ske til:

Datatilsynet - klik her