Udskriv

Idégrundlag og formål:

Erhvervsklubbens idégrundlag og formål er at skabe en selvstændig dynamisk erhvervsklub for forretningsfolk, enkeltpersoner, selvstændige erhvervsdrivende, der under hyggelige former finder mulighed for at skabe forretning (netværk) for det enkelte medlem igennem et socialt og forretningsmæssigt samvær i erhvervsklubben.
 
At skabe en erhvervsklub, der gennem medlemskontingenter og egne indtægtsgivende aktiviteter for medlemmerne, deres forretnings forbindelser og medarbejdere, kan medvirke til at opfylde de enkelte medlemmers sociale og forretningsmæssige behov samt skabe en forøget indtægt i egen virksomhed.
 
At operere med og afholde interessante, mangeartede aktiviteter, der spænder vidt og omhandler erhvervsfaglige, sportslige, kulturelle, gastronomiske emner m.m. - året rundt.