Udskriv


Indkaldelse til Generalforsamling i Erhvervsklub Køge!
- vi ses hos Ålen i Lille Syd.

Velkommen til årets generalforsamling. I år bryder vi mange års tradition med en anderledes generalforsamling ved ikke at afslutte generalforsamlingen med vores "berømte spil" Firathlon. Det er ingen hemmelighed, at vi har haft udfordringer med at tiltrække nye medlemmer og dermed også at få tilslutning nok til en del af vores arrangementer.

Som vi tidligere har meldt ud, så har vi i bestyrelsen været i tænkeboks om, hvordan vi bedst kommer videre. Derfor den lidt anderledes generalforsamling, hvor vi afslutningsvis får Peter Aalbæk, alias Ålen, til give os "et kick in the ass", som efterfølgende forhåbentligt bringer os frem til en levende og konstruktiv debat om klubbens fremtid.

Vi kan samtidigt fortælle, at vores næste spændende arrangement bliver en tur til Folketinget.
Særskilt information bliver sendt ud inden længe, men sæt allerede nu et kryds i kalenderen ved den 17. april allerede fra kl. 15.00.

Dato: Mandag den 6. marts 2023 kl. 17.00.
Sted: LilleSyd Bjergvej, 8, 4681 Herfølge, Denmark
 
Dagsordenen i følge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent 
  2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 
  3. Aflæggelse af regnskab 
  4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 
  5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne
  6. Nedsættelse af udvalg 
  7. Valg af bestyrelse 
  8. Eventuelt valg af bestyrelsessuppleanter 
  9. Valg af revisor samt revisorsuppleant 
  10. Eventuelt
 
Program for aftenen:
 
Kl. 17.00 Mødetid
Kl. 17.15 Generalforsamling starter.
Kl. 17.45 Indlæg ved Peter Aalbæk med efterfølgende debat
Kl. 18.30. Spisning, hvor der bydes på lækkerier fra Lille Syds køkken med
                 efterfølgende kaffe og kage med tid til smalltalk og netværk.

Tilmelding senest den 24. februar 

Vi håber at se dig til en hyggelig aften, hvor der bliver masser af mulighed for socialt samvær, og få udbygget sit netværk Du er velkommen til at tage en gæst med, som kunne være interesseret i at blive medlem i Erhvervsklub Køge. Deltagelse er gratis. 

Du kan nu hente en ny lille flyer på vores hjemmeside, som vi håber du vil bruge til at få udbredt kendskabet til Erhvervsklub Køge i dit netværk


Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Erhvervsklub Køge


Firma   
Navn   
e-mail   
Antal   
Bemærkning